Túto oblasť zabezpečujeme v kooperácii s odbornými projektantmi podľa požiadaviek investorov na konkrétny riadiaci systém.