Návrh a riešenie zdrojov chladu s priamym a nepriamym chladením, rozvody chladu v obchodných, administratívnych, polyfunkčných a priemyselných objektoch.