Naša spoločnosť vypracúva projekty v oblasti klimatizácia, chladenie, kúrenie a vzduchotechnika, v spolupráci s autorizovanými projektantmi zabezpečuje aj vypracovanie projektov merania a regulácie a rozvodov plynu pre uvedené časti.