Na trhu pôsobíme v oblasti projektovania klimatizácie, chladenia, kúrenia a vzduchotechniky od roku 1992, na spoločnosť DS TECH, s.r.o., sme sa transformovali v roku 2006. Našou hlavnou činnosťou je vypracovanie projektov v uvedených oblastiach, podľa potrieb zabezpečujeme aj projekty merania a regulácie. V oblasti vzduchotechniky už tretí rok vypracúvame aj 3D projekty.